Arsip Tag: PERMADANI Kota Salatiga

Lena lan Sinom

Lena lan Sinom Sasi Kirana atur pasugatan ndhudhuk ndhudhah budaya Jawi kanthi jejer Sinom kaadanan ing surya 13 Mei 2016. Murwakani acara dipun kepyakaken naskah kanthi irah-irahan lena ingkang dipun serat saking naskah ‘Lena Tak Pulang’ anggitanipun Muram Batubara. Kepyakan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Nggegulang Basa Jawi

Nggegulang Basa Jawi Pamaos Wijikinanthi ingkang tuhu kinabekten, ing zaman samangke kathah pyantun ingkang sami nyingkiri kabudayan kalebet basa lokal. PERMADANI (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional) Kota Salatiga ugi ngraosaken kaprihatosan punika ingkang dipun wadhahi kanthi ngawontenaken pawiyatan inggih ing babagan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Permadani Kota Salatiga | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar