Arsip Tag: Panjebar Semangat

Ariwarti lan Kalawarti

Ariwarti  lan Kalawarti Jaman rumiyin rikala kula taksih alit wonten maneka warni ariwarti tuladhanipun Dharma Kandha, Dharma Nyata. Ariwarti mekaten serat kabar ingkang terbitipun saben dinten. Maneka rubrik ingkang dipun babar saking ingkang politik, babagan ekonomi ugi bab basa lan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Setaman | Tag , , | 4 Komentar