Arsip Tag: ndhudhuk ndhudhah budaya Nuswantara

Lena lan Sinom

Lena lan Sinom Sasi Kirana atur pasugatan ndhudhuk ndhudhah budaya Jawi kanthi jejer Sinom kaadanan ing surya 13 Mei 2016. Murwakani acara dipun kepyakaken naskah kanthi irah-irahan lena ingkang dipun serat saking naskah ‘Lena Tak Pulang’ anggitanipun Muram Batubara. Kepyakan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Kerata Basa Tumpeng

Kerata Basa Tumpeng Pamaos Wijikinanthi ingkang dhahat kinurmatan, mugya berkah kasarasan, karahayon, karaharjan tuwin katentreman tansah rumentah wonten ing panjenengan sadaya saha kula. Wonten ing kalodhangan punika kula badhe atur pasugatan tumpeng. Loh sampun kasesa badhe dhahar awit tumpeng ingkang … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar