Kadang Ngudi Kawruh

Mangga Kanca Ngudi Kawruh

Punika kadang blog-blog sanes ingkang sesarengan ngudi kawruh kabudayan Jawi.

A    

alang-alang kumitir (Mas Kumitir)

M     

Mbokne wage (Raras)

menjes goreng (Citramanica)

R      

renteng pete (Diah D. Arti)

S

Sambilawang (Yusuf Wibisono)

W     

Wijikinanthi (Prih)

 

Situs ngagem basa Jawa:

K      

Kawruh Jawi (PPTIK Yogyakarta)

Ki Demang

S       

Sastra Jawa

Iklan