Arsip Kategori: Sekar Setaman

Ariwarti lan Kalawarti

Ariwarti  lan Kalawarti Jaman rumiyin rikala kula taksih alit wonten maneka warni ariwarti tuladhanipun Dharma Kandha, Dharma Nyata. Ariwarti mekaten serat kabar ingkang terbitipun saben dinten. Maneka rubrik ingkang dipun babar saking ingkang politik, babagan ekonomi ugi bab basa lan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Setaman | Tag , , | 4 Komentar

Lena lan Sinom

Lena lan Sinom Sasi Kirana atur pasugatan ndhudhuk ndhudhah budaya Jawi kanthi jejer Sinom kaadanan ing surya 13 Mei 2016. Murwakani acara dipun kepyakaken naskah kanthi irah-irahan lena ingkang dipun serat saking naskah ‘Lena Tak Pulang’ anggitanipun Muram Batubara. Kepyakan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Budi Pekerti

Budi Pekerti Budi pekerti mekaten minangka tembung saroja inggih punika kalih tembung ingkang sami utawi meh sami tegesipun kaginakaken sesarengan. Budi ateges kasaenan ingkang dipun upayaaken, wondene pekerti punika tindak tanduk utawi solah tingkah. Budi pekerti ngemu teges solah tingkah … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , | Meninggalkan komentar

Candi Setyaki

Candi Setyaki Candi Setyaki punika mapan ing Komplek Cagar Budaya Candi Arjuna Dieng. Candi punika radi nyisih saking pusat komplek, kepara wonten ing saktengahing pategilan ingkang dipun garap dening para sadherek tani. Sepen saking rombongan pelancong Candi punika katingal myambak. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sapala, Sekar Setaman | Tag , , | 1 Komentar

Eloke Telogowarno-Dieng

Eloke Telogowarno-Dieng

Dipublikasi di Sekar Setaman, Sekar Wisata | Tag , , , | 4 Komentar

Wangsalan lan Kaarifan Lokal

Wangsalan lan Kaarifan Lokal Wangsalan mujudaken unen-unen kadosdene cangkriman ananging batangan utawi bedhekanipun sampun kasumadyakaken. Racikanipun ugi mawarni-warni saking ingkang lamba namung salarik, ngantos arupi wangsalan memet, madosi werdining cariyos kanthi ngonceki tegesipun tembung ingkang sinamar. Anggenipun ngaturaken ugi saged … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , , , | 3 Komentar

Piwucal saking Lagu Dolanan: Pitik Tukung

Piwucal saking Lagu Dolanan: Pitik Tukung Aku duwe pitik pitik tukung Saben dina tak pakani jagung Petok gok gok petok petok ngendhog pitu Tak ngremake netes telu Kabeh pitik trondol dol tanpa wulu Megal megol gol gawe guyu Lagu dolanan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Setaman | Tag , , , | 3 Komentar