Arsip Kategori: Sekar Permadani Kota Salatiga

Lena lan Sinom

Lena lan Sinom Sasi Kirana atur pasugatan ndhudhuk ndhudhah budaya Jawi kanthi jejer Sinom kaadanan ing surya 13 Mei 2016. Murwakani acara dipun kepyakaken naskah kanthi irah-irahan lena ingkang dipun serat saking naskah ‘Lena Tak Pulang’ anggitanipun Muram Batubara. Kepyakan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Sekar Maskumambang

Sekar Maskumambang Sekar Maskumambang punika minangka perangan saking sekar macapat. Sekar mekaten apindha panjrahing sekar ing patamanan agung, lan kakedalaken lumantar swantening lathi, satemah tembung ingkang kasekaraken dados endah mila lajeng kesebat tembang, tembang laguning tembung. Jinising sekar mawarni-warni nun … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Budi Pekerti

Budi Pekerti Budi pekerti mekaten minangka tembung saroja inggih punika kalih tembung ingkang sami utawi meh sami tegesipun kaginakaken sesarengan. Budi ateges kasaenan ingkang dipun upayaaken, wondene pekerti punika tindak tanduk utawi solah tingkah. Budi pekerti ngemu teges solah tingkah … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , | Meninggalkan komentar

Nggegulang Basa Jawi

Nggegulang Basa Jawi Pamaos Wijikinanthi ingkang tuhu kinabekten, ing zaman samangke kathah pyantun ingkang sami nyingkiri kabudayan kalebet basa lokal. PERMADANI (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional) Kota Salatiga ugi ngraosaken kaprihatosan punika ingkang dipun wadhahi kanthi ngawontenaken pawiyatan inggih ing babagan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Permadani Kota Salatiga | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Wangsalan lan Kaarifan Lokal

Wangsalan lan Kaarifan Lokal Wangsalan mujudaken unen-unen kadosdene cangkriman ananging batangan utawi bedhekanipun sampun kasumadyakaken. Racikanipun ugi mawarni-warni saking ingkang lamba namung salarik, ngantos arupi wangsalan memet, madosi werdining cariyos kanthi ngonceki tegesipun tembung ingkang sinamar. Anggenipun ngaturaken ugi saged … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , , , | 3 Komentar

Wiji

Wiji Wiji mekaten tembung sanes saking winih ugi bibit. Wiji utawi winih arupi peranganipun tuwuhan ingkang mangkenipun katanem malih lajeng ngedalaken tuwuhan enggal minangka cara kangge nangkaraken utawi nglestantunaken keturunan. Menggah ukuranipun mawarni-warni wonten ingkang lembut sanget kadosta wiji sawi, … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sapala, Sekar Permadani Kota Salatiga | Tag , , , | 3 Komentar