Arsip Kategori: Kawruh Sekar

Lena lan Sinom

Lena lan Sinom Sasi Kirana atur pasugatan ndhudhuk ndhudhah budaya Jawi kanthi jejer Sinom kaadanan ing surya 13 Mei 2016. Murwakani acara dipun kepyakaken naskah kanthi irah-irahan lena ingkang dipun serat saking naskah ‘Lena Tak Pulang’ anggitanipun Muram Batubara. Kepyakan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Jadah Mbah Karto

Jadah Mbah Karto Para pamaos wijikinanthi ingkang tuhu kinurmatan, kula gadhah langgangan kagem mundhut jadah ing Sela, Kabupaten Boyolali, inggih punika jadah damelanipun Mbah Karto. Jadahipun pulen, raosipun gurih awit klapanipun cekap kathah. Langkung nyamleng, jadah punika dipun dhahar sesarengan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa, Kawruh Sekar | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Sekar Kinanthi [2]

Sekar Kinanthi [2] Tidhem wah peteng, hanamung sekar Kinanthi katembangaken kanthi ririh wening. Padha gulangen ing kalbu… Ing sasmita amrih lantip… Aja pijer mangan néndra…Kaprawiran dèn kaèsthi… Pesunen sariranira… Cegahen dhahar lan guling. (Wedatama, pupuh Kinanthi pada 1, anggitanipun Sinuwun Dalem PB … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar | Tag , , , , | 1 Komentar

Sekar Maskumambang

Sekar Maskumambang Sekar Maskumambang punika minangka perangan saking sekar macapat. Sekar mekaten apindha panjrahing sekar ing patamanan agung, lan kakedalaken lumantar swantening lathi, satemah tembung ingkang kasekaraken dados endah mila lajeng kesebat tembang, tembang laguning tembung. Jinising sekar mawarni-warni nun … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Piwucal saking Lagu Dolanan: Pitik Tukung

Piwucal saking Lagu Dolanan: Pitik Tukung Aku duwe pitik pitik tukung Saben dina tak pakani jagung Petok gok gok petok petok ngendhog pitu Tak ngremake netes telu Kabeh pitik trondol dol tanpa wulu Megal megol gol gawe guyu Lagu dolanan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Setaman | Tag , , , | 3 Komentar

Sekar Kinanthi

Sekar Kinanthi Sekar kinanthi mekaten salah satunggaling sekar Macapat. Sekar utawi tembang punika reriptan utawi dhapukanipun basa sastra, arupi reroncening basa ingkang endah, mawi paugeran tartamtu lajeng dipun lagokaken ngagem kagunan swara. Minangka titikanipun sekar kinanti: 8u,8i,8a,8i,8a,8i.

Dipublikasi di Kawruh Sapala, Kawruh Sekar | Tag , , , , , , , | 6 Komentar