Arsip Kategori: Kawruh Sapala

Rumantia….

Originally posted on RyNaRi:
Rumantia…. Rumantia lan jumagaa… Mekaten pepenget ing wekdal advent 2013, lan dhawuh punika ugi tetep wigati ing advent 2016. Rumantia lan jumagaa… Punika reblog saking https://rynari.wordpress.com/2013/12/01/rumantia/ RyNaRi Lihat pos aslinya Iklan

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Meninggalkan komentar

Kegedhѐn Karep Kurang Sregep

Kegedhèn Karep Kurang Sregep Pamaos Wijikinanthi kang kinabektèn, apa panjenengan kangen karo pasugatan tulisan anyar ing blog iki? Wéladalah géèr kegedhèn rumangsa ana sing ngangeni tulisan…. Ganep rong wulan, blog Wijikinanthi ora atur pasugatan tulisan anyar.

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Tag | 2 Komentar

Empyak Papat Cagak Siji

Empyak Papat Cagak Siji Yook pra kanca padha dolanan cangkriman….. Mangga diwaos tulisan nganggo aksara Jawa iki….. 

Dipublikasi di Kawruh Basa, Kawruh Sapala | Tag , , | 1 Komentar

Tinuwukken Klayan Berkah

Tinuwukken Klayan Berkah Wonten pepujѐn ingkang ngemot ukara …tinuwukken klayan berkah….. Èstu tetembungan ingkang ѐdi. Tinuwukken minangka tembung andhahan (kata jadian) saking tembung lingga (kata dasar) tuwuk, pikantuk seselan in lan panambang (akhiran) aké, t(in)uwuk(aké) dipun basaaken tinuwukaken karingkes tinuwukken. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Candi Setyaki

Candi Setyaki Candi Setyaki punika mapan ing Komplek Cagar Budaya Candi Arjuna Dieng. Candi punika radi nyisih saking pusat komplek, kepara wonten ing saktengahing pategilan ingkang dipun garap dening para sadherek tani. Sepen saking rombongan pelancong Candi punika katingal myambak. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sapala, Sekar Setaman | Tag , , | 1 Komentar

Mangsa Bedhidhing

Mangsa Bedhidhing Mbiyen mula yen nedheng-nedhenge tengah ketiga, mangsa bedhidhing jan krasa tenan. Yen awan jan panase sumelet ora umum, kosok baline yen wengi apa maneh lingsir wengi wah jan atise nemen. Awak isa nganti gemeter ngewel kami totolen, arep … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Tag , , , , , , , , , | 2 Komentar

Sewu…..

Sewu….. Sewu mengkono mujudake gunggung angka sakbubare 999 lan sakdurunge 1001, bisa uga kaaranan 10 pangkat telu utawa satus ping sepuluh. Yeng ngetunge nggunakake driji tangan mbutuhake pyayi satus kareben genep dadi sewu driji. Apamaneh yen mung migunakake jempol tangan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Tag , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar