Arsip Penulis: rynari

Rumantia….

Originally posted on RyNaRi:
Rumantia…. Rumantia lan jumagaa… Mekaten pepenget ing wekdal advent 2013, lan dhawuh punika ugi tetep wigati ing advent 2016. Rumantia lan jumagaa… Punika reblog saking https://rynari.wordpress.com/2013/12/01/rumantia/ RyNaRi Lihat pos aslinya Iklan

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Meninggalkan komentar

Ariwarti lan Kalawarti

Ariwarti  lan Kalawarti Jaman rumiyin rikala kula taksih alit wonten maneka warni ariwarti tuladhanipun Dharma Kandha, Dharma Nyata. Ariwarti mekaten serat kabar ingkang terbitipun saben dinten. Maneka rubrik ingkang dipun babar saking ingkang politik, babagan ekonomi ugi bab basa lan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Setaman | Tag , , | 4 Komentar

Kegedhѐn Karep Kurang Sregep

Kegedhèn Karep Kurang Sregep Pamaos Wijikinanthi kang kinabektèn, apa panjenengan kangen karo pasugatan tulisan anyar ing blog iki? Wéladalah géèr kegedhèn rumangsa ana sing ngangeni tulisan…. Ganep rong wulan, blog Wijikinanthi ora atur pasugatan tulisan anyar.

Dipublikasi di Kawruh Sapala | Tag | 2 Komentar

Lena lan Sinom

Lena lan Sinom Sasi Kirana atur pasugatan ndhudhuk ndhudhah budaya Jawi kanthi jejer Sinom kaadanan ing surya 13 Mei 2016. Murwakani acara dipun kepyakaken naskah kanthi irah-irahan lena ingkang dipun serat saking naskah ‘Lena Tak Pulang’ anggitanipun Muram Batubara. Kepyakan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Jadah Mbah Karto

Jadah Mbah Karto Para pamaos wijikinanthi ingkang tuhu kinurmatan, kula gadhah langgangan kagem mundhut jadah ing Sela, Kabupaten Boyolali, inggih punika jadah damelanipun Mbah Karto. Jadahipun pulen, raosipun gurih awit klapanipun cekap kathah. Langkung nyamleng, jadah punika dipun dhahar sesarengan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Basa, Kawruh Sekar | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Sekar Kinanthi [2]

Sekar Kinanthi [2] Tidhem wah peteng, hanamung sekar Kinanthi katembangaken kanthi ririh wening. Padha gulangen ing kalbu… Ing sasmita amrih lantip… Aja pijer mangan néndra…Kaprawiran dèn kaèsthi… Pesunen sariranira… Cegahen dhahar lan guling. (Wedatama, pupuh Kinanthi pada 1, anggitanipun Sinuwun Dalem PB … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Kawruh Sekar | Tag , , , , | 1 Komentar

Mangsa Mareng

Geguritan Mangsa Mareng Ngier..ngier…swara garengpung wiwit abyor sumawur Nedahaken mangsa rendheng sampun binabar Sasmitaning alam ingkang endah Dados tuntunaning para juru among tani Ngier..ngier…swara garengpung wiwit abyor sumawur Tirta tumetes nilar akasa Ginantosan mangsa ketiga Paring berkah mring bantala binuka … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Sekar Geguritan | Tag , | 2 Komentar