Ariwarti lan Kalawarti

Ariwarti  lan Kalawarti

Jaman rumiyin rikala kula taksih alit wonten maneka warni ariwarti tuladhanipun Dharma Kandha, Dharma Nyata. Ariwarti mekaten serat kabar ingkang terbitipun saben dinten. Maneka rubrik ingkang dipun babar saking ingkang politik, babagan ekonomi ugi bab basa lan sastra.

panyebar-semangatWonten malih kalawarti, inggih punika serat kabar mliginipun arupi majalah ingkang terbitipun kala mangsa ingkang sampun tartamtu umpaninipun minggon utawi wulanan. Ingkang kawentar inggih punika Panjebar Semangat saking kitha Surabaya ingkang taksih saged atur warta ngantos sakpunika. Rubrikipun inggih mawarni-warni, kula remen sanget kaliyan rubrik apa tumon…waosan ingkang adamel lucu bingah ugi nggemesaken.

Dene seratan ing blog punika tebih sanget saking ariposting, seratan ingkang dipun posting saben dinten. Lah posting minggon punapa dene wulanan kemawon boten saged. Raosipun malah kepara dwiwulanan. Sedya kawitan nyerat ing blog punika sageda minangka sarana sinau nggegulang basa Jawi, sokur dene saged mbereg para kadang sutresna budaya kagem sesarengan nyerat, sambung raos lumantar kolom komentar. Sinaosa estunipun tebih saking ancas, mugya boten kemba anggen kula sinau sastra budaya Jawi kanthi atur pasugatan seratan mirunggan, lah punika kalapostingan inggih postingan ingkang karacik kala mangsa saksagedipun panyerat. Nuwun

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Sekar Setaman dan tag , , . Tandai permalink.

4 Balasan ke Ariwarti lan Kalawarti

  1. Hendi Setiyanto berkata:

    koyo-koyone mbiyen pas kula esih jaman smp, sempet maos niki majalah teng perpus nek ra klentu..

    Suka

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s