Lena lan Sinom

Lena lan Sinom

Lena

Lena dening Teater Palma SMAN 1 Tengaran

Sasi Kirana atur pasugatan ndhudhuk ndhudhah budaya Jawi kanthi jejer Sinom kaadanan ing surya 13 Mei 2016. Murwakani acara dipun kepyakaken naskah kanthi irah-irahan lena ingkang dipun serat saking naskah ‘Lena Tak Pulang’ anggitanipun Muram Batubara. Kepyakan edi dipun aturaken dening Teater Palma SMAN1 Tengaran [ingkang wulan kapengker nderekaken piwucal sekar Kinanthi], ingkang paring pemut menggah wigatosipun panggulawenthah ing brayat alit. Piwucal budi pekerti, nengenaken ingkang utami wonten ing jagading kawula anem mekaten ugi para bapa biyung.

Sinom lan pamomong

Sinom lan pamomong

Kalajengaken andharan werdinipun Sinom inggih sekar Macapat  dening Bapa R. Soeparno Prawiroatmojo (pangarsa PERMADANI saha PEPADI Salatiga) ugi Ibu Dewi Mardiana Ss. Adamel mongkog awit kathahipun kawula kaneman ingkang kanthi setya suka rena mirengaken tuwin nggatosaken wewarah adi saking dwija mumpuni.

Sinom

Sinom kaneman

Sasi Kirana nguri-uri lan nguripi kabudayan Jawi. Sasi Kirana saking tembung sasi punika wulan, kirana inggih rembulan mengku teges wulaning wulan utawi wulan ndadari. Minangka bebrayan ingkang asedya nglestantunaken kabudayan Jawi. Badhe ngrawuhi sedhahan Sekar Macapat Asmarandhana? Mangga kaaturan rawuh.

Sedhahan Asmarandana

Sedhahan Asmarandhana

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sekar, Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman dan tag , , , , . Tandai permalink.

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s