Jadah Mbah Karto

Jadah Mbah Karto

jadah-srundeng-tempe-bacem-mbah-karto-selo-2

Jadah Mbah Karto

Para pamaos wijikinanthi ingkang tuhu kinurmatan, kula gadhah langgangan kagem mundhut jadah ing Sela, Kabupaten Boyolali, inggih punika jadah damelanipun Mbah Karto. Jadahipun pulen, raosipun gurih awit klapanipun cekap kathah. Langkung nyamleng, jadah punika dipun dhahar sesarengan serundeng saha tempe bacem. Mapan ing sacelakipun peken Sela. Sumangga dipun cobi, rak mangke dados pacitan klangenan……

Sumangga dipun pirsani seratan ing nginggil, mirungganipun ingkang kacetak kandel. Ingkang mawi warni abrit, wonten th ugi t, ingkang cemeng wonten dh ugi d. Saestu, seratan basa Jawi mbetahaken raos teliti supados cetha ingkang dipun sedya ugi murih endahing basa. Katingal angel, ananging sadaya saged dipun udi uger dipun kulinaaken. Pakulinan nggatosaken lajeng ngraosaken, amrih saged mbentenaken seratan dh, d, th tuwin t.

Sumangga tembang dolanan ing ngandhap punika kagem gladhen, pundi ingkang lepat saha kedahipun kaserat kados pundi:

pithik walik jambul….sega golong mambu enthong
mangga sami kondur…wetheng kula sampun kotong
enake…enak…sega liwet jangan terong
teronge ijo, bocah keset dadi bodo
teronge bunder, bocah sregep dhadi pinter

Manawi kathah klenta-klentunipun inggih nyuwun panyaruwe, jer punika ugi minangka perangan sinau basa sastra Jawi. Matur nuwun.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Basa, Kawruh Sekar dan tag , , , , . Tandai permalink.

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s