Sekar Kinanthi [2]

Sekar Kinanthi [2]

Teater Palma SMANI Tengaran

Teater Palma SMANI Tengaran

Sekar Kinanthi

Sekar Kinanthi

Tidhem wah peteng, hanamung sekar Kinanthi katembangaken kanthi ririh wening. Padha gulangen ing kalbu… Ing sasmita amrih lantip… Aja pijer mangan néndra…Kaprawiran dèn kaèsthi… Pesunen sariranira… Cegahen dhahar lan guling. (Wedatama, pupuh Kinanthi pada 1, anggitanipun Sinuwun Dalem PB IV – Surakarta) Pambabar sedya lumantar paraga ‘wong tuwa’ murwakani pandangu: “apa ya padha mudheng karepé tembang kinanthi iku mau? Padha daktuturi lumantar lakon iki.”

#1 Pirembagan antawisipun mbakyu bakul jamu kaliyan kangmas ingkang mundhut, kababar mawi saut-sautan geguritan ‘Jamu’ saha ‘Kopi’. Wonten tuladha ugi seratan ingkang sami kawaos kanthi suwanten ingkang bènten. Jamu lan kopi, peparing adi saking Hyang Widhi kagem karaharjaning negri Nuswantara. Inggih asil bumi saha budaya luhung hanjagi kasarasan saking bumi pertiwi.

“Apa sliramu wus padha bisa ngudhari wadi sari patining kinanthi lumantar babaran lakon mau? Yèn durung setitèkna manèh lumantar lakon iki”

#2 Kenya sulistya kanthi gandhes luwes nembé beksan kanthi wirama alus, saben obahing tangan solahing bawa ngandhut pitutur luhur. Mak ‘bedundhuk’ lumebet 3 kanèman kakung ingkang mbekta corak beksan sanès. Minangka bangsa kang grapyak ugi kabudayan ingkang mboten ‘arogan’ beksan saking bumi pertiwi ugi saged nyarengi lampahing budaya ‘impor’ émanipun lajeng kedlarung, sanès ganda arum beksan ingkang anja, malahan beksan dhutaning kabudayan ajur ajèr déning kabudayan njawi. Wusananipun mboten saged ngimbangi cukat kridhaning budaya njawi, kenya dhutaning budaya lokal lajeng ambruk kapeksa kapondhong medal saking péntas. [Punapa sampun saged mundhut dudutanipun?]

“Apa sliramu wus padha bisa ngudhari wadi sari patining kinanthi lumantar babaran lakon mau? Yèn durung setitèkna manèh lumantar lakon katelu iki”

#3 Biyung kaliyan putrinipun nembé rembagan, duta saking generasi énggal ingkang wantun mbikak ‘diskusi’ kaliyan biyungipun. Déné médianipun ngginakaken mèdia lami sinambi ‘pétan’ inggih pados tuma saking rikma panjang putrinipun. Pacelathon gagrag énggal aben ajeng kasugihan bandha kaliyan perlunipun ngudi kasugihan ngèlmi. Kanthi sarèh kang biyung handhedher wiji remen ngudi ngèlmi ingkang luhung.

Teater Palma-lakon Kinanthi

Teater Palma-lakon Kinanthi

Tembang kang èdi tur adi dipun aturaken déning salah satunggaling paraga nyarengi purnaning babaran lakon lumantar téatrikal Kinanthi minangka pasugatan saking Tèater Palma inggih para siwa saking SMAN I Tengaran, Semarang. Punika pérangan acara mirunggan saking Sasi Kirana ingkang nembé mbabar Sèri Tembang Macapat Sèsi-2 ing 8 April 2016 kapengker.

Siswa-Kinanthi

Siswa-Kinanthi

Pasugatan sekar Kinanthi ing blog Wijikinanthi punika mangga kawaos saking postingan Sekar Kinanti. Minangka titikanipun sekar kinanti: 8u,8i,8a,8i,8a,8i. Watak Kinanthi ingkang paring panganthi/nuntun lampah lumantar mituturi, nuladhani, pramila limrahipun kagem paring pitutur kawicaksanan.

Salajengipun dipun wontenaken saraséhan ngéngingi Kinanthi dipun pandégani dèning para dwija ingkang kuncara ing babagan ngèlmi Tembang Macapat. Wondéné ingkang sami gumregut ing damel budaya punika nun inggih brayat Sasi Kirana, para kanéman saking SMA Tengaran, PERMADANI Salatiga, PEPADI Salatiga ugi Pusat Kabudayan Jawi UKSW.

Émanipun kula kedah ngrampungaken padamelan sanès sakéngga lajeng ‘mblirit’ mengkeraken damel budaya éndah punika. Matur nuwun kadang Sasi Kirana, sugeng nguri-uri lan nguripi kabudayan Jawi. [Matur nuwun Jeng Rahma, Bapa Fana, taruna kinasih Teater Palma]

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sekar dan tag , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Sekar Kinanthi [2]

  1. Ping balik: Lena lan Sinom | Wijikinanthi

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s