Kerata Basa Tumpeng

Kerata Basa Tumpeng

Pamaos Wijikinanthi ingkang dhahat kinurmatan, mugya berkah kasarasan, karahayon, karaharjan tuwin katentreman tansah rumentah wonten ing panjenengan sadaya saha kula. Wonten ing kalodhangan punika kula badhe atur pasugatan tumpeng. Loh sampun kasesa badhe dhahar awit tumpeng ingkang badhe kadhudhah inggih ing babagan kerata basa. Para winasis paring udharan menggah tumpeng:

  1. Tumpeng mekaten tumapaking penguripan. Tumpeng asring dipun agem minangka simbol tumapaking penguripan kadosta wiyosan, tumbuk warsa lsp. Tumapaking penguripan nedahaken proses wiwit ingkang prasaja ngantos ingkang memet. Tembung tumapak ugi ngemutaken bilih wekdal punika winates wonten pungkasanipun, sakwekdal-wekdal saged dipun punggel dening ingkang Maha Langgeng. Migunakaken wekdal kanthi mupangati langkung wigatos katimbang lamining wekdal.
  2. Tumpeng ngemutaken tumuju mring dalan kang lempeng. Inggih lempeng miturut paugeran kaendahan punapa dene tatanan bebrayan langkung-langkung lempeng ing bebener.
  3. Tumpeng inggih ateges tumuju mring Pengeran. Titah ingkang karipta miturut citra gambar Sang Maha Atitah pinaringan akal budi tuwin kamardikan. Badhe lempeng tumuju mring margining Pangeran utawi nalisir saking pangrehiPun minangka pilihan kamardikan saben titah. Kanthi tumelung mring tuntunaniPun saben titah katuntun tetep madhep gembleng mring Sang Khalik.

Weladalah pranyata saking simbol tumpeng kang nyamleng saged dipun onceki pangertosan adi, estu ngremenaken sesarengan sinau ndhudhuk ndhudhah budaya Nuswantara. Badhe tumpengan….mangga sami dipun kupeng sesarengan.

Punika catetan blog Wijikinanthi ing warsa 2015 https://wijikinanthi.wordpress.com/2015/annual-report/

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Basa dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s