Sedulur Sinarawѐdi

Sedulur Sinarawèdi

Mbiyèn mula dasanan warsa kapungkur……
Panjenengan lan aku runtang-runtung ing pasinaonan madya, wiwit sragam putih biru nganti putih abu-abu
Ana kalané sinau bebarengan kang akeh sinambi gegojègan
Lotisan malah déné dolan bebarengan,
Rubyang-rubyung lan nyuraki kanca kang nandhang wuyung, kaya patrapé bocah gemblung

Ana wektu sliramu lan aku pinenthang ing dohing papan
Kutha udan lan kutha budaya, ingewot srana roncèning aksara
Layang dadi sarana mbabar warta
Kadya uyah gula sedheping sedulur sinarawèdi

Tanpa janjèn panjenengan lan aku nyawiji sedya
Leladi ing padhépokan widya pasinaonan
Sliramu pinilih abdining praja Ngayogyakarta
Déné aku piniji nyantrik ing tedhaking praja Salatiga

Wohing teknologi arupa WhatsApp
Nunggalaké manèh panjenengan malah uga para kanca
Ramé gegojègan ngrembuk kapan mantu, putu kang lucu nganti wutuhing untu
Matur nuwun mbakyu, kairing pamuji mugya lestaria paseduluran tuhu
Rahayu tansah nyawiji ing brayat panjenengan lan kula.

[Postingan iki minangka layang kangen kagem mbakyuku, sedulur sinarawèdi kang pinarak ing tlatlah Banguntapan Ngayogyakarta. Panjenengané tabèri maos blog iki minangka pamaos sesidheman kang agawé mongkoging ati]

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Sekar Geguritan dan tag , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Sedulur Sinarawѐdi

  1. lieshadie berkata:

    Adem ning ati Mbak, maos blog wijikinanthi…..sinau boso jawi kalian Mbak Prih kados langkung prayogi tinimbang sinau pesbuk 🙂
    ____
    Matur nuwun Diajeng karsa rawuh ing blog punika… ….hayoo mangga sesarengan sinau sinambi ngasta postingan basa Jawi dialek Purworejo, ndherek nguru-uri kabudayan adi.

    Suka

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s