Tinuwukken Klayan Berkah

Tinuwukken Klayan Berkah

kembang sepatuWonten pepujѐn ingkang ngemot ukara …tinuwukken klayan berkah….. Èstu tetembungan ingkang ѐdi. Tinuwukken minangka tembung andhahan (kata jadian) saking tembung lingga (kata dasar) tuwuk, pikantuk seselan in lan panambang (akhiran) aké, t(in)uwuk(aké) dipun basaaken tinuwukaken karingkes tinuwukken. Tinuwukken arupi tembung tanggap (kata pasif) ingkang mengku teges dipun tuwukaken, kadamel tuwuk. Ooh saiba begja, dѐrѐng saged tuwuk malah boten saged tuwuk ananging antuk nugraha tinuwukken, dѐning sinten…inggih dѐning Sang Akarya.

Lajeng…tinuwukken mawi punapa, punapa inggih kanthi tetedhan limrah…. Tinuwukken klayan berkah, dipun damel tuwuk kanthi tetedhan arupi berkah, ѐstu adi lan ѐdi. Ukara jangkepipun Tinuwukken klayan berkah…salir ingkang pinanggya dados margining begja. Lajeng saratipun punapa supados nampi nugraha adi punika? Sadaya punika kaparingaken dhumateng pra umat kang ngabekti. Inggih saѐstu namung adhedhasar pangabekti kanthi tuhu trusing manah sadaya titah tinuwukken klayan berkah…salir ingkang pinanggya dados margining begja. Sumangga panjenengan lan kula sesarengan mundhi kanugrahan punika.  Pra umat kang ngabekti… tinuwukken klayan berkah…salir ingkang pinanggya dados margining begja.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s