Mangsa Bedhidhing

Mangsa Bedhidhing

Mbiyen mula yen nedheng-nedhenge tengah ketiga, mangsa bedhidhing jan krasa tenan. Yen awan jan panase sumelet ora umum, kosok baline yen wengi apa maneh lingsir wengi wah jan atise nemen. Awak isa nganti gemeter ngewel kami totolen, arep obah krasa kaku kabeh lan paling enak ncen krubutan brukut malah kepara mlungker nekuk awak nekep panase awak kareben ora ngabar.

anglo

anglo

Kanggo ngurangi rasa adem kang njekut, Bapak Ibu pasang bediyang arupa anglo utawa keren kaisi mawa panas mongah-mongah. Panase rada nyuda rasa adem, durung maneh swara geni pating pletik sarta ganda mawa areng kang gurih nambahe endah suwasana. Yen begja isih ana bonuse diparingi wedang jahe bakar keprek gula klapa, jan nyamleng tenan.

Tengahe mangsa ketiga, mega kang adakan nutupi kulit bumi kadya payon utama kemul, dadi tipis lan mumbul munggah, panase srengenge kang kasimpen bumi lan bali munggah menyang akasa ora ana kang nahan dadine bablas lan ninggalake rasa atis ing lingsir wengi. Yen mangsa bedhidhing teka, walah kulit iya banjur dadi mbesisik, lah yen awan kepanasen wengi katisen dadine iya mengkerut dadi mlethek-mlethek. Kelingan yen esuk arep budhal sekolah nganggo acara blonyohan tipis lenga klentik kang gendule dipanasake dhisik awit ya melu njendhel, lah durung usum ‘hand body lotion’ je.

Kahanan bedhidhing lan bediyang perangan pranata mangsa kang neka saben taun ora bisa diselaki mulane ya banjur ditampa kanthi legawa dadi endahing reroncening mangsa. Sugeng bediyang ing mangsa bedhidhing.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Mangsa Bedhidhing

 1. kutukamus berkata:

  Konsultasi malih.. Bedhidhing = ngliga (tiyang jaler boten angge klambi)? Banjur meniki, soal komen ting blog kenalan anyar “Gemuk itu montok yang kebablasen sitik”, leresipun ‘sitik’ menopo ‘sithik’ nggih? Nuwun.
  ___
  Menawi ngliga punika (m)bediding, tanpa h nggih Mas. Mangga sinten ingkang wantun mbediding ing mangsa bedhidhing?
  Lah ingkang kantun…sitik…prayoginipun sithik. Boten konsultasi Mas, taksih sami-sami sinau punika, hehe..

  Suka

 2. mechtadeera berkata:

  Eman sakmenika pun mboten usum bediyang nggih Bu….namung ngruntel krubutan kemul teteeep…hehe..
  ____
  Bediyang minangka ‘heater’ jaman rumiyin nggih Diajeng. nuwun

  Suka

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s