Sewu…..

Sewu…..

Dahlia

Dahlia

Sewu mengkono mujudake gunggung angka sakbubare 999 lan sakdurunge 1001, bisa uga kaaranan 10 pangkat telu utawa satus ping sepuluh. Yeng ngetunge nggunakake driji tangan mbutuhake pyayi satus kareben genep dadi sewu driji. Apamaneh yen mung migunakake jempol tangan sisih tengen lah rak mbutuhake pyayi 1000 ngumpul. Mulane sewu uga asring kanggo nggambarake kaanan kang akeh banget sok nganti karasa mokal isa kalaksanan.

Tetembungan kang magepokan karo angka sewu kayata, candi sewu kang kerep dijejerake karo dongenge Bandung Bandawasa lan Lara Jonggrang, Bandung kaatag nggawe sewu candi minangka syarat nglamar kenya sulistya iku. Kaanan kang karasa mokal ning koq ya meh kagayuh, banjur ana ada-ada ngganggu kridhane Bandung klawan prentah kothekan ing peteng repet-repet sakdurunge sregenge njedhul, wasana nggawe muntabe Bandung kang rumangsa dicidrani..lah sliramu candi kang kasewu…

Mengkono uga Lawang Sewu ing Semarang, ndak iya cacahe nganti sewu lah butuh kayu pira wae kanggo inep…  Sanadyan nate dolan ing lawang sewu aku ya durung nate ngetung apa bener cacahe lawang ana sewu.

Durung maneh gunung sewu, kaya watu gede kaecer-ecer ing sauruting Pulo Jawa sisih Kidul, tatanan sumebar pating glethak saka sisih Kulon nganti Wetan iya gunung kapur kang saiki kawentar pariwisata Karst.

Lah yen cemara sewu…. Alas cemara ing perenging G. Lawu papan wiwitan padha munggah harga lawu caket ing Tawangmangu. Mula ben cacahe cemara tetep akeh hayo sing padha negor kudu nandur maneh supaya gunung Lawu tetep ijo royo-royo. Uga grojogan sewu, lah napane kang sewu nggih?

Sewu kutha… kuwi rak lagu campur sarine mas Didi Kempot. …..”Sewu kutha uwis tak liwati, sewu ati tak takoni nanging kabeh pada ra ngerteni lungamu nang endi”… Lunga tanpa pesen, ora bisa kalacak nganggo GPS pa?… nganti bola-bali jajan ning pring sewu tetep ora ketemu…

Lah iki postingan apa ya? Isine mung arep atur panuwun blog wijikinanthi antuk 1000 (sewu) views, diinjeng ping sewu. Kang rawuh kanti sengaja lan maos inggih matur nuwun, kang kablusuk tekan ing kene uga tetep kersaa nampi atur panuwun. Lah lagi antuk sewu wae koq wis seneng? Meh nem sasi antuk views 1000 harak rata-rata saben dinane lima, kuwi driji tangan sisih kiwa utawa tengen loh. Awit ngrumangsani blog iki mokal akeh kang rawuh, lha wong basane uga basa Jawa kang ora kabeh pyayi kersa maos. Pramila matur nuwun tanpa pepindhan, sewu nuwun para pamaos punapa dene para rawuh. Mugi blog punika saged atur seratan 1000 wanda (sampun loh nggih), 1000 ukara (ugi sampun), 1000 alinea, 1000 postingan….. Nuwun sewu awit sadaya kakiranganipun.

Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s