Gethuk

Gethuk

Gethuk…punapa para pamaos pirsa wujudipun? Nun inggih manawi kathah pyantun pirsa, awit inggih gethuk satunggiling jinis tetedhan ingkang gampil kapanggihaken ing kathah papan. Umumipun gethuk kadamel saking pohung kaadang, taksih anget malah benter lajeng kajojoh ngantos alus kalis lajeng dipun cetak wonten ing senik alit. Jaman kula alit ukuran senik cetakanipun meh ajeg, lajeng manawi Ibu mundhut mawi ukuran 1, utawi ½, ¼, 1/8, 1/16 utawi cekap irisan limrah. Wonten ugi ing kacetak kanti wujud dipun glindhingi bunder sauntawis bal tenis. Wekdal samangke kathah jinising gethuk, wonten gethuk tela (rambat), gethuk pisang, gethuk tales, ugi gethuk lindri kanthi wujud ingkang ayu.

gethuk-kethek-salatiga

gethuk-kethek-salatiga

Ing kitha Salatiga, wonten gethuk ingkang kawentar mapan ing tlatah ABC. Kawestanan gethuk Simon, awit ingkang sadeyan ngingah monyet ing kandang ngajeng griya, ugi wonten ingkang nyebat gethuk kethek. Gethukipun dipun cetak ing baki lajeng kairis radi panjang, dene raosipun sampun legi gurih awit kacampur mawi parutan klapa ugi gendhis. Mangga manawi pinarak kitha Salatiga kaaturan pinarak ing tlatah ABC punika dados sentra ‘home industry’ olahan pohung kanti mawarni produk.

Kajawi kadhahar langsung, gethuk ugi kaladosaken minangka gethuk goreng. Oleh-oleh gethuk goreng ingkang khas inggih saking Sokaraja. Wonten ugi ingkang dolanan kerata basa dene gethuk punika dipun geget kanthi manthuk-manthuk. Mangga sami dhahar gethuk sinambi gegojekan kairing lagunipun Mas Didi Kempot

Sore-sore padang bulan, ayo kanca pada dolanan
rene-rene bebarengan, rame-rame e dha gegojekan…

Kae-kae rembulane, yen disawang kok ngawe-awe
kaya-kaya ngelingake, kanca kabeh aja turu sore-sore…

Gethuk asale saka tela, mata ngantuk kuwi tambane apa
gethuk asale seka tela, yen ra petuk atine rada gela…
Aja ngono dik, aja aja ngono, kadung janji dik aku mengko gela…

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala dan tag , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Gethuk

 1. kutukamus berkata:

  Wah ngertosipun namung bakso ABC, mugi-mugi kapan ngoten saget niliki gethuk kethek.
  (nuwun sewu, bahasanipun radi ‘off-road’)
  ___
  Matur nuwun Mas Kuka, basanipun trep sae sanget mekaten lho. Mangga-mangga gethuk ABC mapanipun ing sebrangipun bakso ABC, mawarni produk saking tela pohung wonten…

  Suka

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s