Wangsalan lan Kaarifan Lokal

Wangsalan lan Kaarifan Lokal

Wangsalan mujudaken unen-unen kadosdene cangkriman ananging batangan utawi bedhekanipun sampun kasumadyakaken. Racikanipun ugi mawarni-warni saking ingkang lamba namung salarik, ngantos arupi wangsalan memet, madosi werdining cariyos kanthi ngonceki tegesipun tembung ingkang sinamar. Anggenipun ngaturaken ugi saged wonten ing satengahing pamedhar sabda, wonten ing pungkasan minangka sarana pamit utawi malah sinawung ing tembang inggih cakepan ing umpak-umpaking gendhing kaladosaken ing panembrama.

wisudan purna wiyata PERMADANI Salatiga bergada IX

wisudan purna wiyata PERMADANI Salatiga bergada IX

Punika tuladha wangsalan ingkang karacik ing tembang ingkang kaladosaken panembrama adicara wisudan purna wiyata PERMADANI Salatiga Bergada IX kapengker. Karacik ing Bawa Citrarini, lampah 13 pedhotan 5-8; katampen panembrama, Ldr. Sri Widodo Pl. Br.

Wangsalan memet Kebangsaan

Wangsalan memet Kebangsaan

Wangsalan kanthi paugeran (4 wanda + 8 wanda) x 2, kanthi guru lagu a a. Gatra kapisan minangka wangsalan kagem narik kawigatosan, dene gatra kaping kalih minangka perangan buru inggih ukara isining batangan. Sumangga sesarengan dipun onceki werdinipun.

Kawi lima putra priya Dahyang Durna, [basa Kawi lima = panca, putra priya Dahyang Durna = Aswatama] pramila batanganipun Pancasila dhasaring praja utama.

Resmi krama Satriya Giri Kastuba, [resmi krama = ningkah, Satriya Giri Kastuba = Prabu Rama] lajeng batanganipun Tingkah laku aja ninggal tata krama.

Estu wangsalan ingkang karakit mawi basa sastra ingkang endah, ngasah alusing bebuden lan weninging pikir kagem ngonceki werdinipun. Wangsalan kagem tansah olah katresnan ing kautaman saha mundhi praja utama sarana ngipuk-ipuk wiji tresna kebangsaan. Sanyata wangsalan wujuding kaarifan lokal ingkang adi lan edi.

Badhe ngasta wangsalan, mangga punika tuntunanipun. Ingkang karakit rumiyin perangan buru utawi isi inggih wosing atur, lajeng nyerat perangan ngajeng inggih wangsalan ingkang merak ati. Minangka perangan nguri-uri kabudayan Jawi. Nuwun

Pos ini dipublikasikan di Sekar Permadani Kota Salatiga, Sekar Setaman dan tag , , , , . Tandai permalink.

3 Balasan ke Wangsalan lan Kaarifan Lokal

  1. Ping balik: Plesiran di Gangsiran Aswotomo | RyNaRi

  2. Ping balik: Mamanda, Pesona Bumi Lambung Mangkurat | RyNaRi

  3. Ping balik: Wisuda | RyNaRi

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s