Aja Njagakake Endhoge si Blorok

Aja Njagakake Endhoge si Blorok

Aja njagakake endhoge si blorok

Aja njagakake endhoge si blorok

Perpustakaan Daerah Salatiga saben-saben ngawontenaken acara sastra budaya ugi pameran buku saking maneka-warni penerbit ugi toko buku. Wonten satunggiling buku ingkang estu adamel manah mongkog bingah, asesirah ‘Aja Njagakake Endhoge si Blorok’ kalebet pilahan ‘wacan bocah basa Jawa’ anggitanipun Jeng Umi Kuntari, S.S.

Buku punika ngewrat paribasan, pitutur tuwin piwucal budi pekerti luhur ingkang kajlentrehaken kanthi cara ingkang edi peni. Aja Njagakake Endhoge si Blorok….ateges sampun ngajeng-ajeng barang ugi bab ingkang dereng tamtu kantenan, karacik ing cariyos lare sakengga saged dipun mangertosi punapa wosing gati. Lare saged mangertosi kanthi tuladha ingkang nyata. Aja Cedhak Kebo Gupak, Luwih Becik Apa Anane, Tunggak Jarak Mrajak Tunggak Jati Semi, minangka perangan cariyos ing buku punika.

Para dwija (guru), tiyang sepuh estu kabiyantu dening buku punika, awit cariyos kaserat kanthi ngginakaken ejaan sarta pacelathon kanthi unggah-ungguh basa ingkang trep. Pasinaonan basa Jawi ingkang karacik kanthi permati punika alon-alon mugi saged ngribah pemanggih bilih basa Jawi punika angel sanget. Kasinggihan boten gampil nanging sauger dipun udi kanthi estu saged mewahi kawicaksananing dhiri, brayat saha bebrayan agung.

Katur Jeng Umi Kuntari, S. S. matur nuwun sanget tansah mbabar piwucal, kula sinau saking buku panjenengan Aja Njagakake Endhoge si Blorok, Kana Media 2013 ugi Panduan Mudah Menjadi MC dan Ahli Pidato Bahasa Jawa, Kana Media 2014. Sugeng makarya……..

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Basa, Sekar Setaman dan tag , , , . Tandai permalink.

5 Balasan ke Aja Njagakake Endhoge si Blorok

 1. kutukamus berkata:

  Menyejukkan ternyata masih banyak orangtua/dewasa yang menganggap sangat pentingnya penanaman values (nilai-nilai) sejak usia dini. Salut sungguh untuk Perpusda Salatiga, Umi Kuntari dll.
  ____
  Sepakat Mas, melalui dongeng penanaman budi pekerti nilai-nilai keutamaan sejak dini bisa dimulai tanpa kesan menggurui seolah cerita mengalir.
  Senang menikmati tulisan Jeng Umi Kuntari. Salam

  Suka

 2. Ping balik: Piwucal saking Lagu Dolanan: Pitik Tukung | Wijikinanthi

 3. Lois berkata:

  Ayam mboten saged nigan saben dinten, nggih dik Prih ?
  ____
  Leres mbakyu, katiwasan dipun tengga jebul mboten nigan ing petarangan

  Suka

 4. Reni Judhanto berkata:

  Ternyata ada juga ya bacaan anak yang ditulis dalam bahasa Jawa?
  Aku baru tahu. Wah…. aku walau orang Jawa tapi susah kalo disuruh ngomong dalam bahasa Jawa halus #jadipengenmalu
  ___
  Ada beberapa buku bacaan anak berbahasa Jawa Jeng Reni. Bahasa Ngoko juga tidak masalah Jeng, kan masing-masing ada penggunaannya. Matur nuwun sampun pinarak ing blog punika.

  Suka

 5. monda berkata:

  numpang lewat…
  ternyata ada blog ketiga, sudah lama pula
  yang ini kayaknya susah aku komentari mbak
  ____
  Terima kasih Mbak Monda
  Blog untuk belajar bahasa daerah, sehingga mohon maaf bila kurang reader friendly
  Salam hangat

  Suka

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s