Wedang antawisipun Kerata Basa lan Rura Basa

Wedang antawisipun Kerata Basa lan Rura Basa

Wedang dalasan nyamikan

Wedang dalasan nyamikan

Ngrembag babagan kerata basa inggih asal usul tegesipun tembung estu ngremenaken, punapa malih manawi sampun dipun othak-athik ingkang sinebat ugi jarwa dosok. Tetembungan dipun tegesi mawi katrangan kanthi tembung ingkang dipun kinten-kinten, dipun dhosokaken lajeng ndhesek majeng, watonipun inggih othak-athik mathuk (OOM). Tuladanipun, wedang punapa ta tegesipun? Wonten ingkang ngendika saking tembung we kang di dang (toya ingkang dipun godhog), wonten ugi ingkang nerangaken dianggo gawe kadang. Estu saged ndamel kadang, anggenipun ngendikan ngecuprus wiwit toya dipun godhog ngantos dados unjukan benter lan nengga saged dipun unjuk kanthi prayogi. Punapa malih menawi sanes wedang kendel, lajeng kancanipun unjukan inggih suguhan ingkang mbanyu mili rak inggih tambah gayeng jagonganipun.

Lah manawi wonten ingkang ngendika nggodhog wedang kadospundi, awit wedang punika tamtunipun sampun mateng rak inggih boten perlu dipun godhog? Punika kalebet ing rura basa. Rura saking tembung rurah ingkang ateges risak, pramila rura basa inggih tetembungan ingkang sampun kalajeng bibrah utawa salah kaprah lajeng kadosdene dipun anggep leres awit manawi dipun peneraken malah karaos lucu. Tulada sanes inggih nguleg sambel, manawi dipun peneraken nguleg campuran lombok, sarem lan trasi rak inggih karaos wagu.

Wonten ing kasunyatan padintenan kathah kerata basa utawi jarwa dhosok ingkang dipun ginakaken, ndadosaken pirembagan sansaya gayeng, saben piyantun kagunggan athikan OOM malah saged kagem cangkriman utawi karacik kanthi alus kagem paring pitutur. Mekaten ugi klenta-klentuning tetembungan ingkang dangu-dangu dados rura basa. Nedahaken bilih kawruh basa punika dinamis sanget, gumantung ing kabudayan lokal ingkang ngagem ugi tansah saged nyamektani obahing zaman, boten wonten ‘kadaluwarsa’nipun saben-saben malah wewahing tetembungan anyar.

Kersa paring tuladha kerata basa/jarwa dhosok sarta rura basa ingkang sanes? Sinambi ngunjuk wedang anget…. Matur nuwun

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Basa dan tag , , , . Tandai permalink.

3 Balasan ke Wedang antawisipun Kerata Basa lan Rura Basa

 1. Ping balik: Gethuk | Wijikinanthi

 2. lois berkata:

  Wah… elmu ngothak-athik tembung supayanipun mathuk lan gathuk menika aranipun ‘semiotika’ /semiotics nggih? Kula ngGoogle ‘OOM’ lan ketemu tulisan menika:
  https://insemioticwetrust.wordpress.com/2012/02/23/othak-athik-gathuk-semiotika-ala-jawa/

  Inggih kula kelingan tembung ‘supir’….. yen ngaso padha mampir, hehehe. Endahe tembung ‘garwa’ = sigarane nyawa, ing basa Inggris aranipun ‘the other half’ 🙂
  _____
  Ooh OOM gadhah sadherek semiotika. Maturnuwun tambah komplit …. lah punika ugi OOM sigarane nyawa taksih nakndherek kaliyan the other half
  Basa estu asipat universal nggih, nangsuli manah bangsa ingkang maneka. Nuwun

  Suka

 3. nyoman selem berkata:

  kula ngentosi nyamikan ingkang mbanyu mili kemawon… yum! hehehe…
  ____
  Oleh2 saking Basa lan Sastra Permadani nggih Jeng, pohung….hehe

  Suka

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s