Wedang Sinom

Wedang Sinom

Wiwitan nyobi wedang sinom punika wonten ing RM Bandeng Pak Elan I Gresik ingkang mapan ing sakngajenging PT Kimia Gresik. Dasar nedhengi wekdal siyang benteripun boten kantenan, estu wedang sinom cocok sanget dipun unjuk ndadosaken badan kraos seger.

Miturut waosan, wedang sinom punika asalipun saking Surabaya ugi kawentar ing tlatah Wetan Ler Jawi Wetan. Kadamel saking sari godhogan ron asem ingkang ugi kasebat sinom, asem Jawi, kunir, gendhis abrit. Badhe kaunjuk anget ugi prayogi, dipun campur es inggih tambah seger. Unjukan herbal seger punika ugi nggadhahi khasiat ngresiki peredaran rah ngedalaken racun/wisa ing rah. Ngengeti caranipun damel ingkang gampil sadaya saged ngasta pyambak ing dalem uger wonten bahanipun.

Wedang sinom punika ugi dados bagian paket wisata Mae Ping River Cruise ing Chiang Mai, propinsi Thailand tlatah Ler ingkang kawentar mawi sebatan Mawar Saking Ler. Para tamu sami kasengsem nitih prau ing lepen Mae Ping saking kitha tumuju desa alit inggih miniatur desa tetanen ingkang kawontenanipun memper sanget kaliyan desa tetanen ing Nuswantara.

Ngrembag tembung sinom ugi ngengetaken dhateng babagan:

 1. Wonten ing plataran kraton asring katanem tuwuhan asem ingkang ngedalaken ron sinom kang seger. Tundhanipun para pangarsa saha andhahaning praja sageda ndhatengaken raos seger ayem ing gesanging kawula ingkang dipun pimpin.
 2. Sinom inggih perangan rikma ing sisih nginggil ngajeng talingan. Rikala macak utaminipun calon pinanganten perangan sinom punika ugi karengga ndadosaken endahing pandulu.
 3. Sinom ugi nelakaken paraga kaneman ingkang maraga ing pawiwahan ingkang mbiyantu lados unjukan dhahar ingkang kawadahan ing organisasi Karang Taruna. Wekdal samangke tugas sinoman ing pawiwahan sampun radi awis-awis awit kathahipun ngginakajen jasa catering.
 4. Sinom ugi kalebet sekar macapat.

Wangsul dhateng wedang sinom minangka asil olah kawicaksanan para sesepuh anggenipun njagi kasarasan kanthi sarana lokal ingkang wonten ing papan padunungan pyambak. Wedang sinom wujud kabudayan adi njagi kasarasan peparingipun Gusti ingkang Maha Adi inggih sarana nguri-uri kabudayan Jawi. Sugeng ngunjuk wedang sinom……

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala, Sekar Setaman dan tag , , , . Tandai permalink.

4 Balasan ke Wedang Sinom

 1. Ping balik: Wedang antawisipun Kerata Basa lan Rura Basa | Wijikinanthi

 2. Lois berkata:

  Enggal sak menika kula mireng unjukan didamel saking ron asem. Yen kula sampun mangertos, sinom menika ugi kangge masak (sayuran) ing nagari Thailand, Kamboja lan Philipina. Ing Melbourne mriki, saged dipun tumbas (young tamarind leaves), sampun diawetipun ngangge kemasan gendhul . Wah sinom menika raosipun mesti eco sanget nggih….seger-seger kecut. Mangke kula ajeng nyobi kangge campuran jangan asem 🙂
  _____
  Wooow ron asem sampun ngider ing ekspor young tamarind leaves, jaaan Thailand, Kamboja lan Philipina estu visioner ing dagang. Mangga sugeng masak jangan asem mathuk ngagem sambel trasi nggih …..

  Suka

 3. nyoman selem berkata:

  lho, ngagem ronipun asem, sanes asemipun nggih? kula dereng nate nyobi mbak… kedah pados ron rumiyin…
  ____
  Inggih Jeng, ngagem ron sarta asemipun, kados jamu uyup-uyup ing mbakyu jamu gendhong punika. lah mangga ramban sinom Jeng…

  Suka

 4. Ping balik: Pesona Mawar Utara | RyNaRi

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s