Bausastra Jawa

Bausastra Jawa

Bausastra Jawa

Bausastra Jawa

Bausastra Jawa (Kamus Basa Jawa) estu migunani sanget. Kathah tembung-tembung ing waosan basa Jawa ingkang dereng kula mangertosi, kadospundi caranipun antuk pangertosan? Mangga kaaturan ngginakaken bausastra Jawa. Bausastra Jawa ingkang kawentar inggih anggitanipun Bapa J Poerwadarminta, 1939. Kula dereng gadhah buku punika namung nate ningali badhe fotocopy awit kalebet buku langka, emanipun seratanipun lembut sanget. Sakmangke sampun sumadya bausastra online malah saged kaundhuh sinaosa boten jangkep.

Bausastra anggitanipun Mangunsuwita mekaten ugi Bausastra rakitan Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta asil cetakan Penerbit Kanisius saged kagem sarana tuntunan nyerat langkung sakeca. Kadosdene ing postingan Wedang Soklat Rempah, wiwitan kula serat cokelat, mada rupa kaliyan Basa Indonesia ing KBBI, kathah piyantun ingkang nyerat mawi tembung coklat pranyata lepat lan ingkang leres tembung cokelat. Lajeng kemutan bilih Ibu asring ngendika ngersakaken unjukan soklat, lah ingkang trep ingkang pundi, soklat punapa sokelat.

Beja sanget saged (sanes saget) ningali ing bausastra antuk katrangan miturut Mangunsuwito (2010) punapadene Tim Penyusun Balai Bahasa Yogyakarta 2000: “soklat arane tanduran wohe ana isine, adate didadekake bubuk kanggo gawe roti lsp., Theobroma cacao,  soklat uga dianggo nggambarake warna abang semu ireng” Kadospundi pengalaman panjenengan menggah kaginan bausastra, nuwun.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Basa, Kawruh Sapala dan tag , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Bausastra Jawa

 1. Ping balik: Candhak Kulak | Wijikinanthi

 2. lois berkata:

  Wah, tibakne kula inggih salah nulis. Matur nuwun sanget sampun dileresaken, yen ing basa Jawi menika ‘soklat’, mboten sokelat.
  Kula mboten gadah kamus basa Jawi, namung kula ngangge Translator Jawa saking Internet. Nanging mboten sedayanipun leres, kathah terjemahanipun mboten leres lan lucu/aneh sanget.
  *Translator Jawa dari Internet bisa juga membantu, setidak-tidaknya mengingatkan kembali kata-kata Jawa. Tapi untuk penyusunan kalimat seringnya saya ubah sendiri supaya tidak terasa aneh 🙂
  ____
  Matur nuwun, kula lan panjenengan dipun peneraken sesarengan lumantar “soklat” hehe
  Wah google pepak sanget nggih wonten translator Jawa ugi, inggih kantun dipun luwesaken
  Selamat menikmati liburan

  Suka

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s