Wiji

Wiji

Panen benih pare 23 Nop 2014

Wiji pare

Wiji mekaten tembung sanes saking winih ugi bibit. Wiji utawi winih arupi peranganipun tuwuhan ingkang mangkenipun katanem malih lajeng ngedalaken tuwuhan enggal minangka cara kangge nangkaraken utawi nglestantunaken keturunan. Menggah ukuranipun mawarni-warni wonten ingkang lembut sanget kadosta wiji sawi, wiji sata utawi mbako, wonten ugi ingkang ageng contonipun wiji klapa.

Wiji ingkang katanem, kauri-uri badhe saged ngedalaken tuwuhan ingkang ngrembaka ronipun tembenipun ngedalaken uwoh ingkang ngresepaken manah, mupangati ing gesang bebrayan agung. Ningali uwoh samolo atawi sembolo ingkang asring kasebat bisbul ingkang pating grandhul nengsemaken tur kathah khasiatipun saged ngengeti kadospundi wiji kasebat katanem, kauri-uri kanti permati.

Mekaten ugi blog punika ingkang asesilih wijikinanthi, kanthi pangajab wiji perangan alit ingkang adi punika dadosa sarana ngudi kawruh mirungganipun kawruh budaya Jawi. Wonten maneka warni margi ngudi kawruh, kadosdene ndherek ing pawiyatan ing Permadani Kitha Salatiga awit maos seratanipun Jeng Raras, mbokne Wage: wani nyoba supaya bisa. Estu ngremenaken nggegulang pangertosan sesarengan, manah rumaos mongkog dene kathah para mudha taruna ingkang ugi nyengkut mersudi nguri-uri kabudayan leluhur punika. Kepara kathah ingkang sampun wasis ing pangertosan ugi pamicaran. Dene kula pribadi anggen kula ndherek sinau inggih hanamung kepengin ajar saged nyerat kanthi langkung prayogi.

Panyerat ngrumaosi cubluking pangertosan, pramila ngudi wiji ingkang adi peparingipun para kasepuhan, kadhedher ing siti pagesangan silaturahmi. Paring pitutur ugi pangrigen saking panjenengan pamaos minangka rabuk murih wiji punika saged thukul lan ngrembaka. Nuwun

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala, Sekar Permadani Kota Salatiga dan tag , , , . Tandai permalink.

3 Balasan ke Wiji

 1. Ping balik: Wedang Cokelat Rempah | Wijikinanthi

 2. Lois berkata:

  Kula nderek ngajeng-ajeng wiji kawruh basa Jawi ing blog menika saged thukul lan ngrembaka….
  ___
  Matur nuwun, peparing kawruh panjenengan ingkang dados rabuk amrih tuwuh ngrembakanipun….

  Suka

 3. Ping balik: Buah Bisbul di Borobudur | RyNaRi

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s