Sega Jagung…

Sega Jagung…

[Neng nggunung…..Tak cadhongi sego jagung…..Yen mendhung….Tak silihi caping nggunung]…iku pethilan saka tembang Caping Gunung.

Jaman biyen mula, para warga nggunung wus lumrah nedha sega jagung, awit padatan beras akehe ana ing sawah sisih ngisor gunung, dene warga perengan nggunung ana wektune nedha sega beras lan wektu liya nedha sega jagung. Alam kanthi sasmita paring andhum pangan, apa wae bisa kaolah angger gelem gumregah. Mula adoh saka mangsa paceklik, jinise pangan mawa desa mawa rupa. Babagan mengkono saiki nembe moncer karembug deneng para pangarsa lan sarjana malah kawastanan kanthi tembung kang edi peni kayata ‘kedaulatan pangan’, rakyat bebas nemtokake jinise pangan miturut kamurahaning alam padunungane dhewe-dhewe.

Padhatan yen nedha sega jagung, gathukane urap utawa gudhangan arupa kuluban godhogan jejanganan karo sambel klapa, dene lawuhe gereh wiwit saka gereh bakar, goreng nganti peyek utawa cenggereng gereh teri. Saiki mawarna cara nyuguhake sega jagung, kayata sega goreng jagung kang kaladekake ing Warung Nggoenoeng perengan G. Merbabu sisih Kopeng. Kanthi cara mengkono sega jagung rada malih rupa dandan dadi pasugatan kang peni.

Sega jagung

Sega jagung

Apa pamaos wijikinanthi uga kepengin dhahar sega jagung kang ngangeni iki?

[ajar nulis nganggo basa Jawa ngoko, sanadyan grothal grathul]

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala dan tag , , , , . Tandai permalink.

3 Balasan ke Sega Jagung…

 1. Mechta berkata:

  Waah…kula remen grontol, Bu Prih… ngangeni… 🙂
  ____
  grontol gurih-gurih rada manis…. mangga Jeng dipun rahabi….

  Suka

 2. lois berkata:

  Kula remen sanget sarapan grontol jagung, manis lan arum pandan.
  *Sebetulnya kalau saya dulu ngoko itu agak lain (yang lebih lebih kasar).
  ____
  Sarapan grontol, leluhur kita memiliki kearifan lokal luar biasa, jagung untuk grontol direndam dengan kapur ‘injet’ senada dengan fortifikasi Calsium yang dilakukan oleh masyarakat Meksiko.
  Inggih, wonten maneka tingkatan atur basa, saking ngoko. krama madya ngantos krama inggil. bakenipun komunikasi saged nyambung.
  Salam taklim

  Suka

 3. Ping balik: Warung Nggoenoeng di Pinggang Merbabu | RyNaRi

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s