Kadospundi Cara Reblog ing WordPress?

Kadospundi Cara Reblog ing WordPress?

Wonten ing postingan sakderengipun, kaaturaaken seratan kaelokaning suket ingkang kareblog saking blog Rynari. Kadospundi nindakaken reblog postingan saking blog sanes wonten ing blog ingkang panjenengan lan kula gadhahi? Caranipun mekaten:

  1. Mangga kaaturan login rumiyin ing blog kagungan panjenengan
  2. Dipun bikak web/situs ingkang panjenengan kersakaken bade ka reblog
  3. Dipun waos kanthi permati postingan ingkang dipun kersakaken, lajeng dipun klik tombol reblog ing perangan “wordpress bar” (ing sisih nginggil postingan)
  4. Saksampunipun katingal “dialog box” mangga kaaturan nyerat kanthi ukara ingkang panjenengan kersakaken
  5. Kaiisi perangan “post to” mawi alamat blog panjenengan
  6. Lajeng klik “reblog post”

Rak inggih cekap gampil, sumangga …kanthi reblog panjenengan lan kula saged ngemot postingan saking blog sanes ingkang nyocogi manah kanthi tetep gayut kaliyan blog aslinipun sakengga boten dipun wastani ‘plagiasi’. Sugeng ngereblog.

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Kawruh Sapala dan tag . Tandai permalink.

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s