Atur Pambagya

Atur Pambagya

Para pamaos ingkang dhahat kinurmatan, sugeng rawuh ing blog Wijikinanthi punika, sugeng pinarak sinambi hangrahabi pasugatan racikan pasinaonan seratan sakwontenipun. Blog punika karantam minangka sarana ‘Ngudi Kawruh Kabudayan Jawi’, kanthi pangajab lumantar seratan postingan antuk wewahing seserapan. Pamatur nuwun tanpa pepindhan kaaturaken dhumateng para rawuh ingkang kanthi rena kersa maos punapa dene paring tambahing seserapan lumantar komentar. Sadaya kakirangan ing pasugatan racikan seratan punika inggih mijil saking cubluking pangertosan panyerat Wijikinanthi, pramila nyuwun agunging pangaksama sarta paringipun piwucal. Sugeng maos. Nuwun

Iklan
Pos ini dipublikasikan di Sekar Setaman dan tag , . Tandai permalink.

4 Balasan ke Atur Pambagya

 1. kutukamus berkata:

  Nuwun sewu, niki copy-paste saking nginggil..
  “..dalem mboten saged matur kanthi unggah-ungguhing basa ingkang leres..”
  Kok kadosipun kulo sanget..
  _____
  Menawi mekaten uga kula copy paste, panjenengan sedaya saha kula sesarengan kalebet ingkang nembe sinau unggah-ungguhing basa.
  Salam

  Suka

 2. nyoman selem berkata:

  Mbakyu… blog punika sae sanget!
  _____
  Matur nuwun Jeng, lah ini kan ngombyongi blog mboknewage

  Suka

 3. Mechta berkata:

  Ibu…nderek ngangsu kawruh babagan basa jawi wonten ngriki, nggih… Sakderengipun nyuwun pangapunten menawi dalem mboten saged matur kanthi unggah-ungguhing basa ingkang leres… 🙂
  ___
  Matur nuwun Diajeng, sugeng rawuh, mangga kaaturan pinarak. Boten punapa Jeng, sami-sami kepengin sinau, lah Diajeng Mechta sampun langkung rumiyin ndherek nguri-uri basa Jawi. Nuwun

  Suka

Sekar adi saking pamaos

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s